Aanvullingen:

Het bestaan van 2 boeiers met de naam Friesland wordt nog versterkt door:

Teerincident 1885

In de nacht van 12 op 13 juli 1885 was er een grote rel in Sloten. De boeier van de heer de With en de zeilen werden besmeurd met zwarte teer. De dader werd bijna ‘gelyncht’ door de bevolking. Dit feit staat op gespannen voet met de bouw in 1886. Of werd er een andere boeier besmeurd? Vermeer en Halbertsma gaan er van uit dat de Friesland bevuild is.

Naamlijst Pleiziervaartuigen 1886

In de inmiddels ook gevonden ‘Naamlijst Pleiziervaartuigen’ uit 1886 staan (net als in het overzicht van 1888 twee boeiers met de naam Friesland vermeld.

Zetschipper Gurbe Reitsma ?

Het idee dat Gurbe Reitsma zetschipper was op de boeier van Mr. J. Minnema de With is niet echt logisch. In die tijd liet de eigenaar de zetschipper sturen om prijzen te winnen, maar dan schreef de eigenaar onder zijn eigen naam in.

Hardzeilwedstrijd 1892: Premie of 2e Premie

In 1892 vond een bijzondere wedstrijd plaats. De zeilvereenigingen “Sneek en Oostergoo” organiseerden op maandag 20 juni 1892 een wedstrijd. Omdat deelnemer Gurbe Reitsma een protestbrief schreef kon zijn handtekening vergeleken worden met de handtekening onder andere documenten.

lees meer >

Wie was Gurbe Reitsma, eigenaar van de boeier “Friesland”

Door de brief van Gurbe Reitsma aan zeilvereniging Oostergoo heb ik zijn identiteit kunnen vaststellen: Het gaat om Gurbe Reitsma (3-10-1831 – 4-5-1906), fabrikant van zilverwerken in Sneek. Hij was een vermogend man: hij leende in 1875 al f 3.000,- aan zijn broer Hendrik en legateerde onder andere f 3.000,- aan zijn neven Steven en Hendrik, die onder de naam “S. en H. Reitsma” prachtige zilveren voorwerpen produceerden. Gurbe woonde ook in het huis/werkplaats van Steven en Hendrik aan de Lemsterweg in Sneek. In de brief noemt Gurbe Reitsma zijn bemanning: S. en H. Reitsma.

Onderlinge wedstrijd Sneeker Zeilclub (S.Z.C.)

Gurbe Reitsma (woonplaats: Sneek) nam in 1903 met de boeier Friesland deel aan de “Onderlinge Wedstrijd” van de Sneeker Zeilclub. Minnema de With (woonplaats Leeuwarden) was vast en zeker geen lid van de S.Z.C.


Gezocht: de bronzen legpenning uit 1892

De bronzen legpenning uit 1892 is nooit door Gurbe Reitsma opgehaald, omdat hij vond dat hij recht had op de zilveren legpenning. Waar is deze legpenning gebleven? En waar zijn de twee “Kristallen Bloemvazen op Zilveren voet”? Lees verder : Zoektocht >

Gezocht: Naamlijst Pleiziervaartuigen versie 1890

Deze naamlijst werd niet (zoals de versies van 1886 en 1888) afgedrukt in het tijdschrift “Nederlandsche Sport”. Fries Scheepvaartmuseum en het Scheepvaartmuseum Amsterdam beschikken niet over deze naamlijst. Een goede fles wijn voor degene die de “Naamlijst Pleiziervaartuigen versie 1890 aan mij toestuurt!

Erratum

In het bijschrift bij een foto staat ‘statieportret’. Dat moet natuurlijk zijn (zoals in de tekst) ‘staatsieportret’

Naar: Publicaties >