In de afgelopen vier jaar schreef Simon Schermerhorn een serie artikelen voor het tijdschrift ‘Spiegel der Zeilvaart’:


Voor ieder artikel zijn er aanvullingen en extra illustraties te zien op deze website:

Lees meer > (over de publicaties)

About the Author

Simon Schermerhorn ()