Gerard Wuring (1921-2005) was in 1941 mede-oprichter van de Eerste Friesche Zeilschool.

Van ca. 1964-1989 was hij eigenaar van zeilschool ‘de Wilgenhoek‘ in Uitwellingerga.

Wedstrijdzeiler/eigenaar: Regenboog 72, genaamd Lady F (1974-1990), 22m2 Truuske en 12-voets-jol Tomke [H470 (periode 1995-2005)]