De onenigheid over de uitslag kan informatie opleveren, waarmee de identiteit van Gurbe Reitsma vastgesteld kan worden. Reitsma vond dat hij recht had op de Premie in plaats van de 2e Premie. Op de correspondentie over deze kwestie staat vast zijn handtekening. Door vergelijking van deze handtekening met de handtekening van Gurbe Reitsma, de ‘Fabrikant van Zilverwerken’ uit Sneek, kan de ware identiteit bepaald worden. Ik heb de correspondentie die genoemd wordt opgevraagd bij zeilvereniging Oostergoo. Men is op zoek naar het archief. Wordt vervolgd…

Onderstaand de beschrijving van het incident over de Premie (bron: De geschiedenis van de koninklijke Zeilvereeniging ‘Oostergoo’ 1848-1973 door H.G. van Slooten en de ‘Lijst van deelneming’ van de wedstrijd (bron: Archief Oostergoo)

Lijst van deelneming
idem, detail ‘Tweede Klasse: BOEIERS”

Door het meningsverschil is de 2e premie, een bronzen legpenning, beschikbaar gesteld door Koningin Wilhelmina, nooit opgehaald.

Dit is de legpenning, maar dan het gouden exemplaar, gewonnen door door Yke Wouda met de Bever, uit de collectie van het Fries Scheepvaart Museum:

Omschrijving van de gouden legpenning