Herman Cristinus ‘Heppie’ Stam (1911-1995) was in 1941 mede-oprichter van de ‘Eerste Friesche Zeilschool’ en directeur van deze eerste officiële zeilschool in Nederland tot ca. 1972.

Hij was erelid van de Koninklijke Watersportverenging Sneek (KWS) en ‘Panschipper’ in 1967.

In de periode 19XX tot 19XX was hij namens het Watersportverbond verantwoordelijk voor de metingen van wedstrijdschepen in Noord-Nederland.

Foto: fam. Stam

.

Vanaf 1954 wordt bij de opening van de Sneekweek een ‘Schipper in de orde van de Sneker Pan‘ benoemd. Die eer was in 1967 voor Heppie Stam.

Uitreiking van de Sneker Pan aan Heppie Stam in 1967.
foto links: Simon Bleeker, bron foto rechts: 50 Schippers in de Orde van de Sneker Pan

.

Een karakteristieke foto van Heppie Stam in de stuurhut van zijn motorschip Moente, dat hij in 1967 liet bouwen. Na de verkoop van de Eerste Friesche Zeilschool omstreeks 1972 heeft Heppie Stam met zijn vrouw Anneke ongeveer 20 jaar op de Moente gewoond.

Heppie Stam aan het roer van de Moente. Bron: familie Stam

Heppie Stam (foto ca. 1941) en het allereerste diploma van de ‘Eerste Friesche Zeilschool’, als ‘1 april’-grap (zelf ondertekend?) op 1 april 1941 met 4 tienen!

Lees meer over M.S. Moente >

Home >