Hotel van der Werff is uniek omdat er al heel lang vrijwel niets veranderd is. In totaal zijn er (vanaf 1726 tot op heden) 12 eigenaren van Hotel van der Werff geweest. Het meest bepalend was (de naamgever) Sake van der Werff, eigenaar van 1913-1955. Daarna is er vrijwel niets meer veranderd, behalve de modernisering van de hotelkamers en de keuken.


De geschiedenis is beschreven in 1989 in het boek ‘Hotel Van der Werff – Anno 1726 (Auteurs Wim Wennekes en Durk Reitsma, Uitgeverij Rap)’.

Dit boek is in 2014 geactualiseerd door Trix Broekmans : Een Jubileumuitgave 1914-2014.


Een verklaring voor de aanwezigheid van de (maritieme) kunst in Hotel van der Werff, op basis van enkele passages uit het boek uit 1989:

Citaten uit het boek over Hotel van der Werff uit 1989 (Pagina 11):


Sake van der Werff is op 30 januari 1870 in Dokkum op een skûtsje geboren en woonde aan boord tot zijn 18e jaar… Hij werd toen dekknecht op de tjalk ‘Geertje’…. Aansluitend heeft Sake van der Werff gevaren op de grote en kleine vaart op de tjalk ‘De Twee Gebroeders’ (1892), de schoener ‘Cornelia’ (1892), de kof ‘Spes-Mea’ (1893-1894), de sleepboten ‘Dieu Donné III en IV’ (1894-1895) en het stoomschip ‘Mescaria’ (1895).

Deze maritieme achtergrond is ook een verklaring voor de maritieme schilderijen in het hotel.

Over de periode Sake van der Werff, citaat pagina 62 uit het boek over Hotel van der Werff uit 1989:


Aan de wanden kwamen verder steeds meer zeegezichten, navigatiekaarten, staartklokken en Chinese schotels. In vitrinekastjes verzamelde Van der Werff porseleinen theeserviezen en scheepsmodellen. Voor een deel verwierf de hotelhouder deze kostbaarheden op veilingen, in eigen zaak gehouden. Voor een ander deel kreeg hij ze in bezit doordat eilanders soms het gelag niet konden betalen. Van der Werff kwam dan bij hen thuis uitzoeken wat van zijn gading was.


Over de veranderingen bij Alderdina Bol (‘Juffrouw Dien’), de opvolger van Sake van der Werff, die het hotel bestierde van 1955 tot 1981: (pagina 162 uit het boek over Hotel van der Werff uit 1989:)


De inrichting van gelagkamer, eetzaal en andere publieke ruimten liet Juffrouw Dien nagenoeg volledig intact. Mocht Sake van der Werff uit de dood herrijzen en de gelagkamer binnenstappen dan moest hij alles precies zo aantreffen als hij het achterliet. Nog geen foto aan de muur of karaf in de buffetkast mocht van plaats veranderen.


‘Juffrouw Dien’ in een artikel in het Nieuwsblad van het Noorden in 1969 (Pagina 169 uit het boek over Hotel van der Werff uit 1989):


..

Er zijn ook mensen geweest die vonden dat we hier moeten moderniseren. Die keken naar binnen en zeiden: Gut het is nog net hetzelfde. Ik ben blij dat we nooit zijn gaan moderniseren. Nu is het oude, de oude sfeer weer in trek. Dat vinden de gasten hier heerlijk, dat antieke in dit hotel.

.
Over ‘Juffrouw Dien’ (Pagina 170 uit het boek over Hotel van der Werff uit 1989):


Maar haar bewondering voor Sake van der Werff stak zijn nooit onder stoelen of banken. Zij wijdde haar leven aan Van der Werff zoals een non haar leven in het teken stelt van Onze Lieve Heer. Daarop stoelde zij haar beleid dat alles bij het oude moest blijven. De zaak aantasten was in haar ogen heiligschennis. Dankzij die hardnekkige opvatting, tot in haar testament vastgelegd, bleef de sfeer van weleer ook onder volgende generaties intact: de grote verdienste van Juffrouw Dien.


De opvolger van Juffrouw Dien vanaf eind 1982 werd Jan Fischer (1940-2014) , bijnaam ‘Jan Blauwpak’. Gevraagd naar zijn plannen verklaarde Fischer zich bereid het levenswerk van Sake van der Werff voort te zetten. Op zijn eigen wijze verklaarde hij tegenover de pers: (Pagina 174 uit het boek over Hotel van der Werff uit 1989)


Ik zeg niet dat ik zal proberen gelagkamer, eetzaal en lounge in stand te houden. Sterker nog, dit blijft zo!


De dochter van Jan Fischer en tegenwoordig zijn zoon hebben Hotel van der Werff ook voortgezet in deze traditie. Er is (vrijwel) niets veranderd. Zo is de (maritieme) kunst in het Hotel bewaard gebleven, zoals het door Sake van der Werff verzameld en opgehangen is.

Terug > (naar ‘Maritieme Kunst in Hotel van der Werff’)