Aanvullingen bij het artikel in ‘Spiegel der Zeilvaart’ 2024-4:

‘Under construction’: (de pagina is gereed op 3 mei 2024)Correctie:

De zin: Pag. 36, linker-kolom: “In 1929 wordt Jan Moltzer nog derde in de Channel Race is onjuist. De informatie was gebaseerd op een knipsel uit het uit 1929, maar gaat over de deelname aan de ‘Junior Ocean Race’ van 1928. [correctie dd 24-4-2024]

Bron: Algemeen Handelsblad 20-1-1929‘Mona Lisa I’

De eerste ‘Mona Lisa’:

Zo’n open W-klasse-zeilboot liet Jan Moltzer in 1918 bouwen bij de werf Navis (ontwerp en bouw: W. Beekhuis)

bron: ‘van zeilkano tot oceaanjacht’, auteur C.H.M. Philippona (1931)‘Mona Lisa III’

Mona Lisa (125m2)

Mona Lisa, foto uit het verslag van de Nachtwedstrijd 1927 in ‘De Waterkampioen’. Foto: Polygoon


Tijdens de ‘Junior Ocean Race’ was het verplicht om een bruikbare bijboot aan boord te hebben. Die is te zien op het achterdek. De grootschoot was gemonteerd op de bijboot:

Mona Lisa tijdens de ‘Junior Ocean Race’ 1928. Foto uit het verslag in ‘De Watersport’.Homepage >