De geschiedenis van de zeilscholen in Nederland staat beschreven in een artikel in ‘Spiegel der Zeilvaart’ 2021-7 (augustus 2021).

Intro van het artikel:

Correcties/aanvullingen op het artikel:

Pag. 33: Rechterkolom (Over Vaarbewijs): ‘maar alleen voor snelvarende of grotere schepen

Pag. 33: Rechterkolom : ‘… de Neve en ’t Vossenhol spelen vanaf 1946 een belangrijke rol.’

Pag. 34: Overzicht van een aantal zeilscholen:

In ‘Spiegel der Zeilvaart’ staat per abuis niet het juiste overzicht afgedrukt. Hier het actuele overzicht:

OVERZICHT VAN EEN AANTAL ZEILSCHOLEN DIE OPGERICHT WERDEN IN DE PERIODE 1938-1970

Datum overzicht: 29 juli 2021

Pag. 35: Linkerkolom: ‘… en de klipper de Hoop nog steeds bestaan’

Aanvullingen op het artikel:

DE ZEILEN GEHESCHEN! Bron: Revue der Sporten, 1938

.

Bron: Telegraaf (1938)

Toercursus Bornrif van de E.F.Z.

In het artikel staat beschreven dat de ‘Eerste Friesche Zeilschool’ een toercursus organiseerde met de zeilsloep Bornrif. Gerard van Straaten maakte een pentekening in 1947:

Bornrif tijdens toercursus ‘Eerste Friesche Zeilschool’ (1947). Pentekening van Gerard van Straaten (1924-2011). Collectie: Moente Maritieme Kunst

ANWB-zeilcursus bij de ‘Eerste Friesche Zeilschool’

Twee foto’s uit een privé-fotoalbum van de ANWB-zeilcursus in 1944:

In Loosdrecht was een zeilschool met de naam ‘Popeye’. <Periode volgt>
In het Parool maakte de cartoonist Opland deze tekening bij een artikel over zeilscholen <datum volgt>

Reactie versturen >

Overzicht Publicaties