Egnatius Ydema (1876-1937) komt oorspronkelijk uit Friesland. Hij schilderde diverse onderwerpen en landschappen uit Friesland. Op ‘maritiem’ gebied schilderde Egnatius Ydema veel voor de wind wegzeilende tjalken.

Egnatius Ydema
Voorpagina van het boek over Egnatius Ydema “Schilder van water en wolken”. Uitgave van Fries Scheepvaartmuseum (2004)

In dit boek staat op pagina 54 het onderstaande schilderij uit de Collectie Moente Maritiem afgebeeld met de volgende omschrijving:

Skûtsjesilen – olieverf op doek – 39,1 x 58,9 cm – cursief gesigneerd -part. collectie.

Een aantal Skûtsjes houdt een wedstrijd op het Pikmeer bij Grou. De toppen van de masten van de op het eerste en tweede plan zeilende schepen staan ook hier weer in één naar de horizon verlopende lijn. Ydema liet geen gelegenheid ongebruikt om de ruimtewerking in zijn watertaferelen met zulke perspectivische effecten te versterken. Het water zelf is geschilderd in een grote rijkdom aan kleur. Links in de verte, bij het blauwgrijze silhouet van Grou, is het wateroppervlak rood door de weerschijn van de zonbeschenen wolken.

Egnatius Ydema, wedstrijdzeilende tjalken (skûtsjesilen) op het Pikmeer bij Grou. Collectie ‘Moente Maritieme Kunst’


Idem, detail


Ydema heeft vele schilderijen gemaakt met enkele wegzeilende skûtsjes. Dit schilderij is bijzonder omdat er ook een aantal plezierjachten op staan afgebeeld. Op de achtergrond zijn de Martinikerk en Martinuskerk in Sneek herkenbaar. De schepen varen vanuit het Kruiswater, richting Houkesloot en Sneek. Datering 1900. Bron cursieve tekst: Fries Scheepvaart Museum

Schilderij van Egnatius Ydema. Bron foto en bijschrift: Fries Scheepvaart MuseumOp het volgende schilderij zich achterop een sticker met de tekst ‘De Dukdalf /Sneekermeer / E. Ydema’.

Egnatius Ydema, datering 1910. Bron: Fries Scheepvaart Museum


Datering schilderij met wedstrijdzeilende skûtsjes

Om de datering en de reden van deze ‘vlagvoering’ na te gaan, is contact opgenomen met Klaas Jansma, deskundige op het gebied van skûtsjesilen ‘bij uitstek’.

Klaas Jansma heeft (januari 2015) op de website www.skûtsje.nl een oproep gezet. De redactie van ‘skûtsje.nl’ denkt aan het 60-jarig bestaan van KZV Oostergoo. Voorop vaart (volgens de redactie) waarschijnlijk ‘Dorp Grouw’ van Wiebe M. Peekema:


Bron: Website ‘skûtsje.nl’

In december 2021 werd bij het Düsseldorfer Auktionshaus een schilderij geveild van Ignatius Ydema met een boeier. Dat is behoorlijk uniek. Ydema schilderde vooral tjalken en skûtsjes.

bron: Düsseldorfer Auktionshaus

kunstenaars >

homepage >

N.B.

Klaas Jansma eindigde de oproep op de website skûtsje.nl met de volgende tekst:

Saskerlei, originele naam “Op Hoop van Zegen”, gebouwd in 1904 bij Bos Echtenerbrug. Foto: Dutilh

In de collectie van het Fries Scheepvaart Museum bevindt zich de scheepsbouwtekening van het ’tjalkjacht’ “Saskerlei”, gemaakt door W.G. Schermerhorn.

bron: Fries Scheepvaart Museum
bron: Fries Scheepvaart Museum