door Simon Schermerhorn


Onder ideale omstandigheden (zomers weer, windkracht Bf 2 tot 4) zeilden ‘de Nije Sylpreamen‘ *én ‘de Fryske Boerepreamen‘ ** op 24 en 25 juni 2023 wedstrijden op de Oudegaaster Brekken.  Het was een primeur dat de ‘oude’ en ‘nieuwe’ pramen gezamenlijk een zeilwedstrijd organiseerden, maar er werd wel apart gestart. In totaal werden er 5 wedstrijden per klasse gevaren, drie op zaterdag, twee op zondag. 


Op het palaver in het dorpshuis van Oudega gaf wedstrijdleider Saskia Westerhoff zaterdagmorgen toelichting op bijzonderheden/aandachtspunten, zoals voor de veiligheid ‘zwemvesten aan’ en over de bepaling dat binnen 1 minuut voor de start niet meer over de startlijn gevaren mocht worden. Er werd gezeild op een ‘Olympische’ driehoeks-baan met als startschip de kotter ‘ZEESTER’ van Foeke Groenveld.


Algemeen:

De wedstrijden zijn prima verlopen: géén aanvaringen, géén protesten en een sportieve zeilerij. Zaterdag werd er niet bijzonder scherp gestart. Bij het startsein lag er vrijwel nooit een praam echt scherp bij de lijn. Er is op zaterdag in 6 starts geen enkele praam te vroeg gestart. Daar is dus belangrijke winst te halen, want een goede start leidt heel vaak tot een goede klassering. Het gezegde: “Als je nooit te vroeg bent, ben je altijd te laat” is veelzeggend. Zondag was er één keer een individuele terugroep. Ook opvallend is dat er een aantal pramen vanuit ‘het tweede gelid’ starten en pas na bijv. 30 seconde (of meer) door de startlijn gaan. Daarmee geven ze alle ruimte op de startlijn aan de pramen die wel scherper starten.


De 1e start van ‘De Nije Sylpreamen’: (De achterste startvlag staat voor de rubberboot)


De 1e start van ‘De Fryske Boerepreamen’: (De achterste startvlag staat voor de rubberboot)


Gemiddeld zijn de nieuwe pramen wat sneller dan de boerepreamen, maar de snelste boerepreamen hadden halverwege de eerste wedstrijd al meer dan 5 minuten goed gemaakt op de achterste ‘Nije Sylpreamen’, mede door een windschifting. Zowel bij de Nije als bij de Boerepreamen zijn er een aantal die beduidend meer snelheid weten te maken door een betere tuigage/trim/stuurmanskunst, maar de betere start is vaak het halve werk.

Het is mooi om te zien dat er geen sprake is van vergrijzing: er zitten opvallend veel jonge zeilers in de pramen. Die ontwikkeling is van de laatste jaren. Wel is het aantal ‘famkes/froulju’ aan boord nog sterk voor verbetering vatbaar. Bij de 20 deelnemende pramen was het aantal vrouwen met gemak op één hand te tellen. 

Een absoluut aandachtspunt op het gebied van ‘veiligheid’ is de bescherming tegen de zon. Iedereen is volop bezig met de wedstrijd en de wind, maar te veel zon is gevaarlijk. Niet alleen ‘zwemvesten aan’, maar ook insmeren en een pet op! 


De Nije Sylpreamen: (DNS) 10 ingeschreven, 10 deelnemers

Volop strijd tussen de beste 6 pramen, die qua puntenaantal vrij dicht bij elkaar geëindigd zijn. Wiebe Haytema (20) en Tonny Kleinhuis (21) behaalden allebei twee eerste plaatsen. Wiebe Haytema werd in totaal eerste door ook nog twee keer als 3e te finishen, terwijl Tonny Kleinhuis een 3e en 4e liet noteren en zo in totaal 2e werd. De derde plaats was voor Sietse de Vries (5) met een zeer constante serie (4,4,2,2,2), voor Eelke Dijkstra (4) op de vierde plaats die een keer knap 2e werd. Sybren Gosse van der Velde werd 5e, met een 1e plaats in de vierde wedstrijd. De pramen 16 en 9 van Albert Idzinga en Jan Wigle Dijkstra lagen in deze wedstrijdserie te ver achter het veld. Daar moet iets verbeteren.


De Fryske Boerepreamen: (DFB) 10 ingeschreven, 9 deelnemers.

Sjouke Kalsbeek was met de 22 in deze klasse ‘een klasse apart’ met vijf eerste plaatsen, met bijvoorbeeld in de derde wedstrijd meer dan ‘een straat’ voorsprong.

Op de 2e plaats eindigde Errit de Jong (47). In de tweede wedstrijd kwam de 47 aan kop bij de bovenboei, maar men vergat boei 1 te ronden. Het corrigeren van die fout kostte 9 plaatsen, maar de 47 kwam in die wedstrijd toch nog knap als 4e binnen.

Sietse Bruinsma (36) behaalde de derde plaats met een constante serie, voor Pieter Jilles Tjoelker, die wel twee keer 2ewerd, maar ook een keer een 9e  en 10e plaats scoorde.

Klaas Postma werd met praam 9 in totaal ook 9e, maar wel met een mooie 2e plaats in de vierde wedstrijd. 

Zaterdagavond was er een gezamenlijk buffet in het dorpshuis van Oudega, waar zondag de ‘Nije Sylpream’-prijzen werden uitgereikt door Hilda Kerstma en de ‘Fryske boerepream-prijzen door Ygram Ykema. Naast de prijsuitreiking waren er complimenten voor de leden van het wedstrijdcomité dat onder leiding van Saskia Westerhoff alles perfect geregeld heeft van start tot finish. De voorzitters Eelke Dijkstra (DNS) en Michiel Kalsbeek (DFB) lieten zich positief uit over het eerste gezamenlijke evenement.

* ‘De Nije Sylpream’ is een eenheidsklasse van nieuwgebouwde gelaste pramen van exact dezelfde afmetingen. Zie voor meer informatie op de website www.denijesylpream.nl 

** ‘De Fryske Boerepreamen’ zijn oude geklonken pramen, die qua afmetingen niet precies gelijk zijn . Zie voor meer informatie op hun website: www.defryskeboerepream.nl


Uitslagen
Foto’s: (Simon Schermerhorn)

Na het palaver worden de pramen startklaar gemaakt


Op het startschip (de kotter ‘ZEESTER‘) worden de seinvlaggen opgehangen


De Fryske Boerepreamen in het voordewindse rak


Nije Sylpream nummer 5 rondt de bovenboei


Strijd bij de bovenboei


Fryske Boerepream 22, winnaar van de 1e prijs


Nije Sylpream 17


Publicaties >

Homepage >