Rond 1900 werden zeeschepen wel aangedreven als raderstoomboot, met een aandrijfrad aan bakboord en stuurboord.

Zo’n radarstoomschip is te zien op het schilderij van Willem Paerels. Achterop het schip is een Franse vlag te zien:


Na enig zoekwerk kan de conclusie getrokken worden dat dit schilderij is gemaakt in de haven van Oostende in België. Dat was de thuishaven van de lijnverbinding Oostende-Dover. Op onderstaande 2 postkaarten is te zien dat deze ‘Paquebots de l’état Belge’ een Franse vlag voerden, net als op het schilderij:


De befaamde marineschilder P.J. Clays mocht in 1899 twee kaarten ontwerpen voor de Dienst der Posterijen (één de heenreis, de ander de terugreis voorstellend). Tussen 1887 en 1897 waren 9 van deze schepen in dienst. Exact dezelfde kaarten zijn gedrukt met verschillende scheepsnamen. Hier de ‘Rapide’, andere scheepsnamen waren ‘La Flandre’ , ‘Princesse Joséphine’, ‘Princesse Clémentine’, ‘Princess Henriette’, ‘Princesse Elisabeth’ en ‘Prince Albert’ .Hier een prachtige foto van zo’n raderstoomschip:


Ook de Nederlandse ‘Stoomvaart Maatschappij Nederland’ had dergelijke stoom-raderboten in gebruik voor de lijndienst naar Engeland vanuit Vlissingen.


Homepage >

Nieuw >