Van 1882 t/m 1930 verscheen het sport-tijdschrift Nederlandsche Sport, het officieel orgaan van diverse sportverenigingen. Niet allen voor de zeilsport, maar ook voor o.a. de jacht , harddraverij, kynologie, schaatsen en zwemmen.

Het tijdschrift verscheen 24 x per jaar. Een abonnement kostte in 1882 f 6,-.

In de eerste jaren stonden er helemaal geen foto’s in, later zeer sporadisch.

De hoofdredacteur was H. Theunisse, de uitgeverij Elzerman, Harms & Co.

De edities kregen een doorlopend nummer. Zo verscheen bijv. op 2 november 1912 N0. 1767

De koppagina was altijd gelijk, het volgende prachtige kunstwerk:


Kop van de voorpagina van het tijdschrift ‘Nederlandsche Sport’


Fragment van de gravure in de kop van het tijdschrift ‘Nederlandsche Sport’


Persbericht over de start en het einde van Nederlandsche Sport:

Bron: (boven) Landbouw-courant 9-3-1882 (overgenomen uit het Vaderland, (onder) het Vaderland 10-10-1930

Het tijdschrift is on-line te raadplegen via Delpher >


Publicaties >

Home >