Tot ‘Maritieme Kunst’ behoren ook de “langzaamlopers”, de eerste motoren in de Nederlandse binnenvaartschepen.

In het bijzonder de motoren van het merk “INDUSTRIE”. Zo bijzonder dat men in staat was deze motoren te bedenken én te produceren.
De motoren waren bedrijfszeker en het geluid is prachtig en werkt hypnotiserend.

Op Marktplaats werd een typeplaatje van zo’n Industrie-motor aangeboden.
Alleen het typeplaatje al is een prachtig vormgegeven stuk vakwerk!

Schuin gefotografeerd wordt de typeplaat nog mooier:

Geen wonder dat er op Marktplaats al snel tot 260€ werd geboden…

Van deze motor is zelfs het koopcontract bewaard gebleven.

De aankoop van een 3VD6 in 1938 voor de ‘ANJO’:
Op Youtube staan filmpjes over o.a. Industrie-motoren en hun eigenaar van Heere Heeresma jr. , zoals van de Waal 3: Bekijk het filmpje >

Homepage >

.