Onderstaand het hele verslag van de Nachtwedstrijd van de KNZ&RV, zoals gepubliceerd in de Waterkampioen van 15 en 22 mei 1931:

Nachtzeilen >